Skip to content

Kln. Psk. Eda Yardımcı
DOKTORA TEZİ ARAŞTIRMASI

HIV ile Yaşayan Kişilerin Sağlık Çalışanları Tutumlarından Algıladıkları Stigmatizasyonun Psikopatolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Bu araştırma, Klinik Psikolog Eda Yardımcı tarafından Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı kapsamında yürütülmekte olan

“HIV ile Yaşayan Kişilerin Sağlık Çalışanları Tutumlarından Algıladıkları Stigmatizasyonun Psikopatolojik Semptomlar Üzerindeki Yordayıcı Etkisi” başlıklı tez çalışması kapsamında yürütülmektedir. 

Çalışma ile  ‘HIV Tanı ve Tedavisinde Algılanan Stigmatizasyon Ölçeğinin’ geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

KATILIM ŞARTLARI

Bu araştırmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Katılmayı kabul ettikten sonra, anketteki tüm soruları cevaplamak yaklaşık 20 dakika sürmektedir.Araştırma kapsamında hazırlanan ankette yer alan soruları tek tek okuyarak, size en uygun cevabı vermeniz gerekmektedir. 

Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmayı bırakma hakkına da sahipsiniz.

Klinik Psikolog

Eda yardımcı

Klinik Psikolog Eda Yardımcı, lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında, uzmanlık eğitimini Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını’nda tamamlayarak, “Klinik Psikolog” ünvanını almıştır.

Uzman olarak çalışmalarını sürdürürken, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na tam burslu olarak kabul almış ve aynı bölümde Araştırma Asistanı olarak çalışmıştır.

Doktora eğitimine ve klinik çalışmalarına devam etmekte olan Eda Yardımcı, aynı zamanda Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir.

Araştırma ile ilgili sorular, görüş ve öneriler için  edayardimci@gmail.com  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

tez izleme komisyonu

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Z. Deniz AKTAN

Klinik Psikolog
FMV Işık Üniversitesi/Psikoloji Bölümü

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEVECİ

Klinik Psikolog
FMV Işık Üniversitesi/Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doktora tezi çalışması kapsamında hazırladığım ankete katılarak çalışmama destek olduğunuz için teşekkür ederim.